Sprida viktig information på nätet

Som företag handlar det inte alltid om att säja något eller söka nya kunder. Ibland är det viktigt att nå ut med rätt sorts information och upplysa omgivningen om saken. Hur ska du som bäst sprida information som inte kan lockas med bonusar, rabatter eller arbete?

Blanda in en auktoritet

Om du har någonting viktigt att upplysa läsaren om är det en fördel om du framstår som någon med expertis eller någon som har kontakt med experter. Ibland kan man luta sig mot sin titel. Med en doktors- eller professorstitel i väger dina åsikter och tankar tungt jämfört om en student skulle skriva samma sak. Du kan också bjuda in en doktor eller professor att läsa genom din text och låta dem kommentera öppet på sajten eller intervjua denne om ämnet.Ett annat sätt är att luta sig mot statliga myndigheter och använda dem som referens. Om du vill skriva om spelproblem kan det vara bra att länka till statens egna sajt om spelberoende. Du kan därmed ge egna tips samtidigt som du får hjälp med spridningen tack vare länkning. Bästa är om statens egna sajt även vill lägga en länk till din sajt i gengäld eftersom du har bra innehåll.

Mail och tipsa

Försök att få andra inom samma ämne eller område att länka till din sajt. Har du information som är allmännyttigt och inte konkurrerar med andra, kommer få att tacka nej till att hjälpa till. Om sajter med bra statistik och många läsare länkar till din sajt, kommer besöksantalet att skjuta i höjden. Var inte blyg och tro inte att din information är för snäv eller dålig för de större sajterna, värsta som kan hända är att du får ett nej eller inget svar alls. Kontakta även tidningar, många har kontaktformulär där du kan skicka in tips. En sista väg är förstås att betala för annonsplatser och länkar hos de större aktörerna.