Så väljer du rätt interimschef för din organisation

När det är dags att anlita en interimschef för din organisation är det viktigt att du väljer rätt person för uppdraget. Interimslösningar kan vara kraftfulla verktyg för att möta kortsiktiga behov och ge din verksamhet den kompetens och erfarenhet den behöver. Men för att få maximal nytta av interimschefens tjänster bör du ”krocktesta” din personal – se till att deras personlighet, kunskaper och arbetsstil smälter väl samman med interimschefens.

Fördjupa dig i din organisations kultur

Innan du letar efter en interimschef är det viktigt att du förstår din organisations kultur och värderingar. En interimschef som inte passar in i kulturen kan få svårt att få medarbetarnas förtroende och stöd. Fundera över vilka egenskaper och värderingar som är viktiga för er och se till att dessa överensstämmer med den potentiella interimschefens profil.

Identifiera de specifika behoven

Var tydlig med vilka specifika behov din organisation har och vad du förväntar dig av interimschefen. Behöver du någon med stor förändringsledningserfarenhet eller kanske en expert inom digital transformation? Genom att klargöra dina förväntningar kan du fokusera din sökning och hitta en interimschef som har de rätta färdigheterna för att möta dina behov.

Utvärdera erfarenhet och referenser

En interimschef bör ha en gedigen erfarenhet av liknande uppdrag för att kunna lyckas i din organisation. Be om referenser och ta dig tid att kontakta tidigare arbetsgivare för att få en klarare bild av interimschefens prestationer och arbetsstil. På så sätt kan du minska risken för obehagliga överraskningar och säkerställa att du väljer en pålitlig och kompetent interimschef.

Personkemin är avgörande

Sätt upp ett möte med den potentiella interimschefen innan du fattar beslut. Personkemin mellan er kommer att spela en avgörande roll för hur väl ni kommer att kunna samarbeta. Se till att du känner dig bekväm med personen och att ni har en ömsesidig förståelse för uppdraget. En god relation bygger grunden för ett framgångsrikt samarbete.

Kommunicera klart och tydligt

När du väl har valt en interimschef är det viktigt att kommunicera klart och tydligt vad som förväntas av dem. Var tydlig med uppdragets omfattning, mål och tidsramar. Ett tydligt mandat ger interimschefen rätt förutsättningar att lyckas och gör det lättare för dig att utvärdera deras arbete.

Att hyra personal och interimschefer kan vara en smart strategi för att möta temporära utmaningar och tillfälliga kompetensbehov. Men för att det ska bli framgångsrikt är det viktigt att du noggrant väljer rätt interimschef för din organisation. Genom att krocktesta din personal och interimschefens profil, säkerställer du att de arbetar i harmoni och att din verksamhet får maximal nytta av deras expertis.

Så nästa gång du står inför beslutet att anlita en interimschef, glöm inte att krocktesta för att hitta den perfekta matchningen!

Lycka till!