Bemöta kunderna online

Under det senaste decenniet har e-handeln fullkomligt exploderat och även om de flesta av oss börjar bli vana att handla online så finns det en del problem som kan uppstå när vi inte har samma fysiska kundmöten. Kund mötet sker i många skeden, det börjar redan innan kunden blir en kund. Tidigare handlade det kanske om fysiska konkurrerande butiker, numera är konkurrenterna oändliga och globala, så att se till att synas blir extra viktigt för att inte drunkna i mängden. Vägarna till synlighet är många, sökmotor optimering, sökmotor annonsering, influenser marketing är bra några av all sätt. Det gemensamma nämnaren är kommunikation.Nu du väl fått in kunden i din digitala butik så har du inte samma möjlighet att hjälpa kunden som du hade haft vid ett fysisk kundmöte. Användarupplevelsen på hemsidan blir därför extremt viktig, du behöver reda ut om dina potentiella kunder hittar det som söks. Kanske är det information om produkten som är viktig för att kunden skall kunna fatta beslutet när de inte har möjlighet att klämma och känna på den. Slutligen behöver du se till att kommunicera med de som valt att bli din kund, är de nöjda med köpet eller finns det klagomål eller andra sätt för dig att förbättra dig för att skapa nöjdare kunder.Oavsett hur du väljer att göra allt detta så får det en inverkan på ditt varumärke. Varje kommunikationstillfälle hör samman man hur ditt varumärke uppfattas. Hur kunderna upplever dig är hur kunderna upplever ditt varumärke, så här gäller det att fatta genomtänkta beslut. Ett bra sätt som kunderna kan bilda sig en bättre uppfattning om vilka ni är utan att ni möts fysiskt är genom storytelling. Att forma en berättelsen om er som belyser din verksamhet ledord är ett bra sätt att skapa en relation till kunden. Människan har genom alla tider älskat att berätta historier för andra. Se till att dina kunder vill berätta historien om en lyckas köpupplevelse för sina vänner.