Det är inte alla företag som kan noteras på börsen, det finns en hel del krav och skyldigheter på företaget som kommer med en börsnotering. Utöver att uppfylla dessa krav så krävs det en hel del kapital som kanske inte alla företag har.

Att företaget börsnoteras gör att de aktier som finns i företaget blir reglerade och de regler och krav som är uppsatta för ett börsnoterat företaget finns för att marknaden ska ha ett fortsatt förtroende för bolaget. I dag finns det två ställen som reglerar handeln med aktier, det är Nasdaq OMX Stockholm och NGM, Nordic Growth Market Equity. För att man ska kunna noteras på exempelvis Nasdaq så är kravet att minst 25 procent ska finnas hos allmänheten men det måste också finnas minst 500 aktieägare som har ett aktier till ett värde av mints 500 euro.

Det finns alla sorters företag som börsnoteras, allt från casinobolag till andra företag. Uppfyller man kraven för att börsnoteras och ser en fördel med att bli noterad så ska man naturligtvis börsnoteras. Kraven ser olika ut beroende på vilken lista som företaget ska noteras på, inför en notering så ska företaget genomgå en så kallad legal granskning. Detta genomförs av en legal rådgivare från en advokatbyrå som i en rapport ges som underlag till börskomittéen för att avgöra om bolaget kan börsnoteras eller ej. När man som företag ska börsnoteras så görs det ett prospekt som innehåller affärsidé, beskrivning av den verksamhet man bedriver. Men också vilka risker som finns och historik om företaget.

Även den ekonomiska redovisningen är viktig för att investerare som vill köpa aktier i företaget ska få en så bra bild över företaget som möjligt. Det är ett omfattande arbete som behöver läggas på prospektet som i slutändan ska godkännas av Finansinspektionen. När man blivit börsnoterat så behövs det lämnas vissa rapporter som aktieägare och andra kan ta del av, det kan vara årsredovisning med mera. Även en förvaltningsberättelse behöver upprättas i vilken man beskriver för året som gått och de viktiga händelser som företaget gått igenom och sådant som inte tagits upp i årsredovisningen. Här har man ytterligare möjlighet att presentera bolaget och sina produkter och tjänster för den som kan vara intresserad av att handla med aktierna företaget har.