förbjudet skylt med 3d gubbeTrots alla möjligheter och goda förutsättningar som idag finns för att starta en webbshop så räcker det fortfarande inte alltid ända fram. Marknaden kanske inte var tillräckligt stor eller så hände något privat som tvingar en som företagare att sluta. Detta är aldrig ett roligt beslut att ta, men det kan ge viss lättnad om det har varit en tuff process. Hur gör man då rent praktiskt när man vill avsluta sitt företag?

Uppskatta företagets ekonomiska läge

Om företag är drivet som aktiebolag så gäller det först och främst att uppskatta företagets ekonomiska läge. Har företaget så mycket skulder att det medel som finns inte kommer kunna betala dem alla? Om den ekonomiska situationen är så svår kan konkurs vara det enda alternativet som finns kvar. Om så inte är fallet bör man läsa vidare om alla andra möjligheter.

Likvidation

Att avveckla sitt företag kanske man först tänker är enkelt, att det bara handlar om en avregistrering. Oftast är det tyvärr inte så utan kräver betydligt mer arbete för att hantera allt papper och alla kontakter som företaget tidigare haft. En likvidator måste utses som sedan tar över arbetet med att likvidera företagets alla tillgångar. För dig som företagare betyder det rent konkret att du kommer behöva vänta i snitt 7-8 månader innan du kan få ut pengarna ur företaget.

Som tur är finns det en väg som heter snabbavveckling. För själva företaget är vägen densamma men för dig som företagare betyder det att du får ut pengar på direkten istället för efter 8 månader. På hemsidan för Citadellet likvidationer AB kan man läsa om hur det mer exakt fungerar. Kortfattat så köper, i detta fallet Citadellet likvidationer AB upp ditt företag och tar med det över hela processen. För dig betyder det pengar direkt vid försäljningen.

Försäljning

Även försäljning är en möjlighet, men då måste man hitta en säljare. Detta är inte alltid så enkelt, speciellt om företaget inte redan går väldigt bra. Detta brukar dessutom oftast vara en mycket lång process, fördelen är att företaget kan om man lyckas leva vidare.