I samband med att internet utvecklats och att vi som samhälle har arbetat oss mot en mycket mer lättåtkomlig och intensiv handel, så har även marknadsföringen utvecklats markant. Idag så ligger fokuset nästan mer på att synas på sociala medier och göra reklamkampanjer där. Därför är det viktigt att ta hjälp utav kunniga personer som vet vad de gör för att du ska kunna maximera din marknadsföring och din synlighet på sociala medier. Vissa säger att finns du inte på internet så finns du inte alls i dagens konsumtionssamhälle.

Att hitta rätt personer att arbeta med kan vara lite svårt, man vet inte riktigt vad man ska göra och många slänger sig med massa utryck som man själv inte har en aning om. Därför ska man leta upp personer eller byråer som har bra recensioner som inte bara handlar om pengar. Det ska vara prisvärt ja, men samtidigt ska du kunna lita på de du anställer eller hyr in för att göra arbetet på sociala medier.