När man kommit till en punkt i företagets historia så kanske man börjar fundera på att det är dags att börsnotera det. Det är ett sätt att finansiera sin fortsatta tillväxt. Man behöver alltis få in mer pengar i företaget för att kunna växa.

När man har ett börsnoterat företag så går det enklare att få in friskt kapital i företaget genom nyemission genom att få pengar för fler aktier till hugade spekulanter. Nu är det ju inte alla företag som noteras på börsen utan det kan vara fråga om ett visst antal företag som har kommit till det läget att en börsnotering är ett måste för att kunna utvecklas som företaget vill. Det kräver mycket planering för att företagets ska bli börsnoterat.

Därför så kan det finnas anledning att få experthjälp för detta. Det kan vara så att du behöver både jurister, revisorer och mäklare för att sköta om allt som har med detta att göra. Carnegie är en av de vanligaste mäklarna när det gäller börsnotering. Men även Erik Penser Bank är var man kan få hjälp. En redovisningsbyrå kan hjälpa till att upprätta den policys som behövs. Om det är en börsintroducering med nyemission så gäller det att fonder, banker och investerare får teckningsrätter innan företaget introduceras på börsen.